Grim kirke

Et godt sted å være

Sommerfest

Familiegudstjeneste med utdeling av 3årsbok
Søndag 16.juni kl.11.00