Grim kirke

Et godt sted å være

Kalender

Søndag 26. mai

11:00 - 12:00 Gudstjeneste

Gudstjeneste ved Erland Grøtberg, nattverd, offer, søndagsskole, kirkebil.

Søndag 2. jun

11:00 - 12:00 Gudstjeneste kl. 11.00

Gudstjeneste ved Mette Stoveland.

Søndag 9. jun

11:00 - 12:00 Høytidsgudstjeneste

Høytidsgudstjeneste ved Erland Grøtberg, dåp, offer menighetens arbeid, kirkebil.

Søndag 16. jun

11:00 - 12:00 Familiegudstjeneste kl. 11.00

Familiegudstjeneste med sommerfest.