Grim kirke

Et godt sted å være

Sommerfest

Familiegudstjeneste med utdeling av 3årsbok
Søndag 16.juni kl.11.00

Kalender

Søndag 23. jun

11:00 - 12:00 Gudstjeneste kl. 11.00

Gudstjeneste ved domprost Fred Henry Berg, nattverd, offer, kirkebil.

Søndag 30. jun

Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke

Søndag 7. jul

Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke

Søndag 14. jul

11:00 - 12:00 Gudstjeneste

Gudstjeneste ved Sigmund B. Kruse, nattverd, offer.