Grim kirke

Et godt sted å være

Vellykket konfirmantur

Fredag 13.april - søndag 15.april reiste en god gjeng med konfirmanter og ledere på konfirmanttur til Solhøgda leirsted i Froland.

Kalender

Torsdag 26. apr

18:30 - 21:00 Frivillighetsfest

Menighetens fest for givere og frivillige medarbeidere.

Søndag 29. apr

11:00 - 12:00 Konfirmasjonsgudstjeneste

Konfirmasjon av fredagskonfirmantene ved Erland Grøtberg,

offer til menighetens arbeid, kirkebil.

Søndag 6. mai

11:00 - 12:00 Gudstjeneste

Gudstjeneste ved Erland Grøtberg, nattverd, offer, kirkebil.

Lørdag 12. mai

11:00 - 12:00 Konfirmasjonsgudstjeneste

Konfirmasjonsgudstjeneste ved Erland Grøtberg og Steffen Eikenæs.

Offer til menighetens ungdomsarbeid.