Grim kirke

Et godt sted å være

Kalender

Søndag 19. jan

17:00 - 18:00 Kveldsgudstjeneste

Kveldsgudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen.

Torsdag 23. jan

11:00 - 13:00 Babysang

Søndag 26. jan

11:00 - 12:00 Gudstjeneste

Gudstjeneste ved Bjarne Sveinall, nattverd, offer til menighetens arbeid, kirkekaffe, kirkebil.

Søndag 2. feb

11:00 - 12:00 Familiegudstjeneste

Familiegudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen, tårnagentene deltar, dåp.