Grim kirke

Et godt sted å være

Kalender

Søndag 23. sep

11:00 - 12:00 Gudstjeneste/diakonisøndag

Gudstjeneste ved Erland Grøtberg og diakon Elin Røsok Richardsen, dåp, offer, søndagsskole, kirkekaffe.

Søndag 30. sep

11:00 - 12:00 Gudstjeneste

Gudstjeneste ved Sigmund B. Kruse, dåp, offer, kirkekaffe, kirkebil.

Søndag 7. okt

Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke

Søndag 14. okt

11:00 - 12:00 Gudstjeneste

Gudstjeneste ved Erland Grøtberg, dåp, kirkekaffe, kirkebil.