Grim kirke

Et godt sted å være

VÅRBASASR

LØRDAG 7. APRIL 2018 KL. 13.00
i Grim kirkes underetasje

Kalender

Søndag 25. mar

00:00 - 00:00 Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke i dag.

Torsdag 29. mar

19:00 - 20:00 Nattverdsgudstjeneste

Nattverdsgudstjeneste ved Erland Grøtberg. Sang av Siv Elise Øya.

Søndag 1. apr

11:00 - 12:00 Høytidsgudstjeneste

Høytidsgudstjeneste ved Erland Grøtberg, dåp, nattverd, kirkebil.

Lørdag 7. apr

13:00 - 16:00 Vårbasar

Menighetens vårbasar i Grim kirkes underetasje.

Det blir salg av varmmat, kaffe og kaker.

Utlodning.

Sang av koret "De som synger"