Grim kirke

Et godt sted å være

BINGO!

Kom på barneklubben i kveld 10.oktober kl.18.00 - 19.00
Vi spiller BINGO!

Kalender

Søndag 28. okt

11:00 - 12:00 Gudstjeneste

Bots og bededag gudstjeneste ved Mette Stoveland, søndagsskole.

Søndag 4. nov

11:00 - 12:00 Allehelgensgudstjeneste

Søndag 11. nov

11:00 - 12:00 Gudstjeneste

Gudstjeneste ved Andreas Mollestad Nilsen.

Søndag 18. nov

11:00 - 12:00 Gudstjeneste

Gudstjeneste ved Erland Grøtberg, presentasjon av fredagskonfirmantene, søndagsskole.