Grim kirke

Et godt sted å være

Kalender

Søndag 20. jan

11:00 - 12:00 Gudstjeneste

Gudstjeneste ved Sigmund B. Kruse, nattverd, offer til menighetens arbeid, kirkekaffe, kirkebil.

Søndag 27. jan

11:00 - 12:00 Misjonsgudstjeneste

Misjonsgudstjeneste ved Erland Grøtberg, nattverd, offer til menighetens misjonsprosjekt, kirkekaffe, kirkebil.